Gitab Tryckluft

Gitab Tryckluft installerar och servar anläggningar för tryckluft, kyla, värme och gas. Uppdraget var att skapa en hemsida som lyfter fram företagets breda kompetens och att i viss mån även utbilda sina kunder eftersom bakgrundskunskaperna kan variera mycket. En produktionsansvarig kan ha ingående kunskaper om tryckluft medan en andra kunder så att säga "bara använder" en utrustning som drivs med tryckluft.

Vi har försökt skapa ett innehåll som passar båda kundgrupperna och förklara nyttan av de olika tjänster som Gitab Tryckluft erbjuder sina kunder.

Våra arbetsuppgifter:

  • Design

    Design av webbsidan

  • Copy

    Samtliga texter på hemsidan.

  • Fotografering

    Fotografering av personal och installationer.

Kollegor som bidragit: