Logga in

Inte nu längre. Vi har justerat utseendet på bloggen så att det skall bli lite enklare för er läsare att ta till er av det skriver. Hoppas ni är lika nöjda som vi!

//Er webmaster

˜

Carlbergs

  • Hemsida
  • Reportage
  • Företagspresentation
  • Trycksaker
  • Marknadsföringsplanering

Carlbergs är ett modernt, miljömedvetet företag med brett verksamhetsområde och kunder såväl inom kommun och storföretag som mindre entreprenörer och privatpersoner.

Hemsidan startsida ger en snabb överblick vad Carlbergs arbetar med. För att kunden ska kunna uppdatera all information på hemsidan själva är den uppbyggd i CMS-verktyget Uforia i samarbete med Elabs. Vi på iByrån gör regelbundet reportage ute på arbetsplatser där Carlbergs jobbar. Reportagen omfattar både fotografering, intervjuer och utformning av texterna.

Företagspresentationen utarbetades i tätt samarbete med Carlbergs och deras kunder. Genom intervjuer med arbetsledare och kunder lyfte vi fram Carlbergs starka sidor. iByrån står för en stor del av bilderna i broschyren.